ข่าวสมาคม

ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกรับรางวัล ปูชนียบุคคล

信息来源:tafiu 发布时间:2019-10-02 分享到:

65083c2b9a58aec447fc71c2a38f0ba0.jpg

ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เข้ารับรางวัล ปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล